Informatie

Herstellingsvoorwaarden

Immortal Impact Events (IIE) - Informatie 1) De herstelling gebeurt kosteloos indien het toestel binnen de garantiebepalingen valt.
2) Wanneer het toestel niet meer onder de garantiebepalingen valt dan zal het toestel zonder goedkeuring van de klant automatisch worden hersteld als de deze kost niet hoger is dan €75 exclusief BTW.
3) Garantie op herstellingen bedraagt 3 maand op de desbetreffende klacht van het toestel.
4) Geweldschade of verkeerd gebruik wordt niet gedekt door garantie.
5) Bij hogere kosten wordt een bestek opgemaakt dewelke dient te worden ondertekend door de klant bij goedkeuring.
6) De minimum diagnose of bestekkost voor complexe herstellingen bedraagt €20 exclusief BTW.
7) Het uurloon wordt per kwartier aangerekend en indien gewenst ook het transport (verplaatsing).
8) De kost per kwartier is €8 exclusief BTW.
9) Transport of verzending kosten zijn steeds ten laste en op het risico van de klant.
10) Voor het eigen transport wordt €0,40 exclusief BTW gerekend.
11) Bij de herstelling is steeds een factuur bijgevoegd. Deze dient contant bij afhaling of levering te worden betaald, tenzij anders overeengekomen.
12) Bij het aanvaarden van de goederen en/of diensten gaat de klant automatisch akkoord met bovenstaande voorwaarden. Zie algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

1) Materialen dienen steeds op het afgesproken tijdstip teruggebracht te worden. Het te laat binnenbrengen van materialen zal steeds aangerekend worden met de voor opgestelde verhuurscoëfficiënt (zie punt 2).
2) Algemene Verhuurscoëfficiënt: Berekend op het eindtotaal van de gerekende som:
1 dag=1% => 2 dagen=1,5% => 3 dagen= 2% => 4 dagen=2,5% => ...
Verhuur van langere tijdsduur op aanvraag.
3) De goederen dienen te worden teruggegeven bij het beëindigen van de overeenkomst en in dezelfde staat als waarin ze zijn geleverd/afgehaald.
4) Herstellingen die noodzakelijk zijn ten gevolge van ondeskundig gebruik, reparaties door derden of enige andere oorzaak worden afzonderlijk extra aan de gebruiker gefactureerd.
5) Wij geven u steeds de nodige kabels in een nette en opgerolde toestand mee. Deze dienen ook zo teruggebracht te worden, zoniet zal per kabel €0,25 gerekend worden.
6) Immortal Impact Events is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan de klant of derden inzake de afgehaalde/geleverde materialen.
7) Het opzeggen van een huurovereenkomst kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Immortal Impact Events zelf.
8) Immortal Impact Events kan te allen tijde, zonder tussenkomst van de rechter, de materialen terughalen of de overeenkomst opschorten, bij het niet naleven van de algemene verkoops- en consignatievoorwaarden of bij het in gevaar zijn van het eigendomsrecht van de materialen (faillissement, concordaat, betalingsuitstel, wanbetaling, schade aan de materialen, ...)
9) Betaling: Immortal Impact Events behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te verlangen. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat Immortal Impact Events een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde goederen en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van Immortal Impact Events, zoals vermeld op de factuur, en wel binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen).
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de verschuldigde bedragen stipt te betalen op de vervaldag, is hij - van rechtswege en zonder ingebrekestelling - een intrest verschuldigd van 12% per jaar op het verschuldigd saldo, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% berekend op het verschuldigd saldo met een minimum van €50. Bovendien heeft Immortal Impact Events rechtswege onmiddellijk het recht de vordering uit handen te geven, in welk geval de opdrachtgever, naast het alsdan verschuldigde bedrag, tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassokosten, de hoogte van de eerstgenoemde kosten bij voorbaat vast te stellen op 15% van dit bedrag, met een minimum van €150, beide exclusief BTW.
10) Bij het aanvaarden van de goederen en/of diensten gaat de klant automatisch akkoord met bovenstaande voorwaarden, alsook het tekenen van deze verhuursvoorwaarden.

Merken

 • AD-Systems
 • Advance
 • Akiyama
 • Allen & Heath
 • Alpine
 • AluLite
 • American Audio
 • American DJ
 • Antari
 • Arkaos
 • Arriba Cases
 • ASD
 • Audio Technica
 • Behringer
 • Beyma
 • Briteg
 • Bulgin
 • Caymon
 • Citronic
 • CLS
 • CM
 • Cortex
 • Crest Audio
 • Crown
 • DAP
 • DasLight
 • Dateg
 • DBX
 • DeckSaver
 • Denon DJ
 • Doughty
 • DTS
 • Dutch Media Tools
 • Ecler DJ
 • EKS
 • Elation
 • Eller
 • EMS
 • ESI
 • FreeFloat
 • Gemini
 • General Electric
 • Geni
 • Global Truss
 • Glorious DJ
 • GLP
 • Griven
 • Guber
 • Huisman
 • Ilme
 • JB Systems
 • JBL
 • König & Meyer
 • Kontakt
 • Korg
 • KRK
 • LEE
 • LEM
 • Lexicon
 • Lite Puter
 • LL
 • Marantz
 • Martin
 • Molykote
 • Neutrik
 • Nichiban
 • Numark DJ
 • OEM
 • Ortofon
 • Osram
 • Panasonic
 • PCE
 • Philips
 • Phonic
 • Pioneer
 • Pirelli
 • PRF
 • Procab
 • Prodjuser
 • Proel
 • Q-Max
 • QuikLok
 • RAM Audio
 • Reloop DJ
 • Rodec
 • Sennheiser
 • ShowTec
 • Shure
 • Slappa
 • Socapex
 • Sony
 • Soundcraft
 • Stanton
 • Studio Due
 • Sunon
 • Sweetlight
 • Sylvania
 • SynQ
 • Syrincs
 • Tasker
 • Technics
 • Titanex
 • UDG
 • Varta
 • Vestax
 • Visual Productions
 • VMB
 • Wharfedale
 • Wieland
 • XenPow